Золотые орнаменты


Материал Форма 6х9 9х12 13х18 17х23 18х24 24х30 30х40
Металл овал 1360 1790 2150
прямоуг. 1360 1790 2150
Керамика (Россия) овал 1000 1430 1860 2720
прямоуг. 1430 1860 2720
Фарфор (Италия) овал 1650 2150 4000 10000 13150
прямоуг. 1720 2570 4720 10000 13150
Керамика (Италия) овал 1070 1500 2070 3000 4700 7400
прямоуг. 1500 2070 3000 4700 7400
Керамогранит овал 2000 2850 4300 6700
прямоуг. 2000 2850 4300 6700