Графические композиции


Материал 13х18 15х20 17х23 18х24 20х25 24х30 30х40
Металл 1650 1860 2070
Керамика (Россия) 1720 2430
Фарфор (Италия) 2430 3000 4430 9400 12300
Керамика (Италия) 1930 2290 2720 3430 4150 6600
Керамогранит 1860 2570 2720 3720 5850